Berk Anadolu Lisesi, öğrenim alışkanlığını geliştirmeye yönelik metodu, üniversite sınavına hazırlık eğitim programı, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim ve kariyer planlama seminerleri ile öğrencilerini üniversite sınavına hazırlamak ve geleceğe planlamak kavramları arasında bağ kuran alanında uzmanlaşmış özel bir lisedir.

Berk Anadolu Lisesi, uyguladığı eğitim sisteminde 4 yıllık lise eğitim süreci I. Aşama ve II. Aşama olmak üzere iki aşamadan oluşturur. I. Aşama 9. ve 10. Sınıfları kapsarken II. Aşama 11. ve 12. Sınıfları kapsamaktadır.

İki aşamalı eğitim sistemi ile amaç öğrencinin üniversite sınavına planlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır.

 I. Aşama

9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin, bir yandan cumartesi günleri uygulanan Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP) ve aylık gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) ile öğrenme alışkanlıkları geliştirilirken diğer yandan iletişim ve sosyalleşme yeteneğini geliştirmeye yönelik kulüp çalışmaları ve kişisel gelişim seminerleri ile de kişisel kabiliyetleri geliştirilir

 II. Aşama

11 ve 12. Sınıfları içeren II. aşamada ise oluşturulan öğrenim alışkanlığı ve rehberlik servisinin kariyer planlama seminerleri sayesinde belirlenen kariyer hedefleri doğrultusunda üniversite sınavına hazırlık çalışmaları hız kazanır.

Bu aşamada bir yandan cumartesi ve pazar günleri uygulanan Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) ile üniversite sınavlarına hazırlık yapılırken diğer yandan üniversite deneme sınavları (ÜDS), Konu kavrama ve sınama testleri ile hazırlık süreci denetlenir.

[vfb id=1]