BHL – Öğrenme Alışkanlığını Geliştirme Metodu

Öğrenme alışkanlık haline gelmesi gereken bir süreçtir ve Berk Hazırlık Lisesi eğitim modelinde bütün derslerde temel amaç tam öğrenmenin gerçekleşmesidir.

Öğrenme Alışkanlığı 5 aşama ile gerçekleşir;

Etkin Dinleme:

Alanında uzman öğretmen ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı fiziksel ortam (U tipi sınıf yerleşimi) gereksinimlerinin sağlanarak öğrencinin dersi dinlemeye yönelik tutumları geliştirilir.

Dinlediğini Anlama:

Etüt programları ve ekstra aktivitelerle öğrencilere, derste dinledikleri konuları tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak hedeflenir

Anladıklarını Deneme

Öğrenciler, her branş için ayda bir kez gerçekleşen Akademik Süreç İzleme Sınavları (ASİS) ile dağarcıklarında biriktirdikleri ve özümsediklerine inandıkları bilgileri teste tabi tutarlar. Ayrıca Fen grubu dersleri deneysel olduğunda, laboratuvarda destekli gerçekleştirilirken, sosyal grubu dersleri ise sunum çalışmaları ile desteklenerek işlenir.

Denediklerini Öğrenme

Periyodik olarak gerçekleştirilen ASİS ve ÜDS sınavları, Fen grubu deneyleri ve sosyal grubu sunum çalışmaları ölçme ve değerlendirme birimi tarafından analiz edilerek öğrencinin öğrenme noktasında mükemmele ulaşması sağlanır.

Öğrendiklerini Paylaşma

Öğrenme noktasında mükemmele ulaşan öğrencilerin belirli konularda takviyeye ihtiyacı olan diğer öğrencilerle etüt programlarında eşleştirilerek öğrenim sürecinin sağlaması gerçekleştirilir.