misyon_vizyon2-715x189

Misyon

Eğitimde fırsat eşitliğini ilke edinerek, toplumun tüm kesimleri için uygun ekonomik koşullarda sağlanan üniversiteye hazırlık odaklı ayrıcalıklı bir eğitim süreci ile öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, dışa dönük ve mükemmeliyetçi bir neslin gelişimine ortam hazırlayarak gelecek kuşaklara mesleğinde lider bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Berk Hazırlık Lisesi; öğrencilerinin potansiyel ve gereksinimleri ile ulaşmak istediği hedef arasında uyum oluşmasını sağlayarak dünya standartlarında bir eğitim sistemi ve kendine özgü öğretim modeli ile kendilerine en uygun üniversiteyi kazandırmayı taahhüt eder.