Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP), I. Aşama öğrencileri olan 9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz için akademik süreçlerini kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Periyodik olarak aylık gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı ölçme ve değerlendirme birimi tarafından Sınav Analizi Raporları oluşturulur.

Öğretmenleri nezaretinde işledikleri konuları Konu Kavrama Testleri ve Konu Sınama Testleri ile pekiştiren öğrenciler bu sayede  bir sonraki ASİS sınavına da eksiklerini tamamlamış bir şekilde hazırlanmış olurlar.

Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP) Berk Anadolu Lisesi eğitim sisteminin en önemli parçalarından birisidir ve her hafta Cumartesi günleri gerçekleşen Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP) dahilinde yoklama alınarak öğrencilerin devamı sağlanır.