Berk Anadolu Lisesi Resim Kulübü öğrencilerde sanat kültürü oluşturmak ve geliştirmek, yağlıboya ve karakalem gibi aktivitelerle yaratıcılıklarının gelişmesini desteklemek ve düzenlenen sergilerin organizasyonuna katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarına başlamıştır.

Resim Kulübü’nün Amaçları;

  • Öğrencilerin kendilerini tanıyabilmesi
  • Bireysel hedeflerini belirleyebilmesi
  • Yeteneklerini geliştirebilmesi
  • Planlı çalışma alışkanlığını kazanabilmesi
  • Yaşam kalitesini artırabilmek için serbest zamanları etkin ve verimli değerlendirebilmesi
  • Duygu ve düşüncelerini daha estetik ve entellektüel bir bakış açısıyla aktarabilmesi

Özel Şartlar:

Resim Kulübü için gerekli tuval ve benzeri teçhizat öğrenci tarafından tedarik edilir