Berk Anadolu Lisesi, MEB tarafından liselerde ön görülen haftalık 40 ders saatine ilave olarak cumartesi ve pazar günleri de eğitim vermektedir. Zorunlu etüt çalışmaları için ayrılan cumartesi ve pazar eğitimleri, öğrencilerimizin hem kişisel hem de akademik gelişimi noktasında maksimum düzeyde verim alınacak şekilde uygulanmaktadır.

Hafta sonu eğitimleri dahilinde uygulanan Tamamlayıcı Etüt Programları (I. Aşama) ve Üniversite Hazırlık Etüt Programları (II.Aşama), aylık gerçekleştirilen ASİS ve ÜDS sınavları ile denetlenirken öğrencinin bu sınavlara ait Sınav Analizi Raporu ile tespit edilen yanlış cevapladığı sorular ya da yetersiz kaldığı konular bir dahaki ASİS yada ÜDS tarihine kadar tekrar edilir.

‘’Öğrenmede Sınır Yok’’

1- Tamamlayıcı Etüt Programları (I. Aşama)

2- Üniversite Hazırlık Etüt Programları (II.Aşama)

Tamamlayıcı Etüt Çalışmaları

Tamamlayıcı etüt programları I. Aşama öğrencileri olan 9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz için akademik süreçlerini kontrol etmek amacıyla kullanılır. I. Aşamada aylık olarak gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı ölçme ve değerlendirme birimi tarafından Sınav Analizi Raporları oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere Cumartesi eğitimleri kapsamında takip eden haftanın Tamamlayıcı Etüt Programı uygulanır.

Üniversite Hazırlık Etüt Çalışmaları

Üniversite sınavlarına hazırlık etüt programı II. Aşama öğrencileri olan 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için olarak üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerini kontrol etmek amacıyla kullanılır. II. Aşamada aylık olarak gerçekleştirilen Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS) sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı ölçme ve değerlendirme birimi tarafından Sınav Analizi Raporları oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere Cumartesi eğitimleri kapsamında takip eden haftanın Üniversite Hazırlık Etüt Programı uygulanır.

Sonuç Olarak;

Hafta sonu eğitimleri kapsamında 9 ve 10. sınıflarda cumartesi günleri uygulanan tamamlayıcı etüt çalışmaları ile 11. ve 12. sınıflarda cumartesi ve pazar günleri uygulanan üniversite sınavlarına hazırlık etüt çalışmaları öğrencinin öğrenim alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeye yönelik uygulamalar olup oldukça verimli sonuçlar elde edilmektedir.