Berk Anadolu Lisesi Folklor Kulübü Yurdumuzun folklor unsurlarını inceler ve tanıtır. Folklor ürünü olan müzik ve oyunların öğretilmesine çalışılır. Folklorun uluslarararası dostluk ilişkilerine katkıda bulunmayı öğretir. Yurdumuzun çeşitli yörelerinin oyunlarını öğretir. İlçe, il ve Türkiye çapında yapılan folklor yarışmalarına katılır.

  • Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek
  • Öğrencilerin sosyal toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak
  • Müzik eşliğinde ritmin duygusunu ve koordinasyonunu geliştirmek
  • Vücudun esnekliğini, direncini arttırarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşamı desteklemek

Özel Şartlar

Müzik ve ritim duygusuna sahip olmalıdır ve gösterilerde kullanılacak kostümlerin ücretleri öğrenciye aittir. (Kiralama ya da satın alma)