Kişiye Özel Eğitim –İhtiyaca Yönelik Metod…

Özel Berk Anadolu Lisesi geniş bir akademik kadrodan destek alarak oluşturduğu hızlı, etkili ve tam öğrenme eğitim modelini uygulamaktadır. Lise öğrencilerinin öğrenme süreçlerine etki eden faktörleri ön plana çıkartarak eğitim öğretim proğramları oluşturmuştur.

Bu eğitim programı öğrencilerimizin akademik gelişmelerini, psikolojik-sosyal ve fiziksel gelişmelerinden ayrı tutmamaktadır. Şunu biliyoruz ki öğrenci üzerindeki bütün gelişmeler birbirini olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. Özel Berk Anadolu Lisesi, öğrenci üzerindeki gelişim ve değişimleri olumlu yönde etkileyecek ortamları oluşturmuştur.

Sınıflar

Özel Berk Anadolu Lisesi’nde sınıflar minimum 16, maksimum 20 kişiden oluşmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Özel Berk Anadolu Lisesi’ndeÖğrencilerimizin sürekli olarak takibini sağlayarak gelişim sürecini izlemek ve öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için her eğitim – öğretim yılı başında zümreler yoluyla Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarının planlaması yapılır ve bu planlamalara göre her branş için yıl içinde uygulanacak  izleme sınavları, ders sınavları ve sunum çalışmaları için hazırlıklar tamamlanır.

Ayrıca her öğrenci sene başında seçmeli olarak katıldığı kulüp etkinlikleri dahilinde göstermiş olduğu performansa göre ödüllendirilir.

Etüt Çalışmaları

Özel Berk Anadolu Lisesi, öğrencilerine üniversite hazırlık proğramlarını dört yıla yayarak yürütmektedir. Öğrencilerimiz 10. Sınıftan itibaren üniversite sınavlarına yönelik Özel Etüt Çalışmalarına tabi olurlar. Bu doğrultuda üniversite sınav hazırlıklarını yaparlar.

Kısacası Özel Berk Anadolu Lisesi;

  • Arzulanan kalite de eğitimi öğrencilerimizle buluşturacak tecrübeli eğitmenleri
  • Doğa Hastanesi desteği ile gerçekleştirdiği mesleki ve akademik eğitim seminerleri
  • Kaliteden ödün vermeden ihtiyaca göre hazırlanmış eğitim programları
  • Öğrencilere ve velilere yönelik düzenlenen konferanslar, sunumlar ve  kişisel gelişim seminerleri
  • Girişimcilik kulübü, Tiyatro Kulübü ve Satranç kulübü gibi kulüp etkinlikleri
  • Geziler, Bilgi yarışmaları ve Kahvaltı Toplantıları gibi diğer sosyal aktiviteleri
  • Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi ve Futbol sporlarına yönelik tahsis edilmiş alanlar ve benzeri sportif çalışmalar
  • Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkısıyla çıkardığımız online gazetemiz MOGA Online
  • Seçkin eğitim kadrosu ile eksiklerin tamamlandığı günlük takviye etüt programları
  • Periyodik ASİS ve ASBS sınavları
  • Eğitim teknolojilerini temel alan öğretim metodolojisi ve son teknoloji ürünü online eğitim materyalleri
  • Eğitim sigortası

ve hepsinden can alıcı nokta olan ayrıcalıklı eğitimin ekonomik fiyat planlaması ile Türkiye’de özel okul anlayışını temelden değiştirmeyi hedeflemektedir.