Kişiye Özel Eğitim – İhtiyaca Yönelik Metod…

Öğrencilerin alışkanlıkları bir anlamda yaşam kalitelerini de belirleyici bir faktördür. Öğrenme alışkanlığı da bu alışkanların başında gelmektedir. Bir öğrencinin öğrenme alışkanlığı müfredat derslerinde gösterdiği performansa yansırken aynı zamanda üniversite imtihanlarında sergileyeceği başarı ile de birebir ilintilidir.

Ülkemizde öğrenme alışkanlıklarında yaşanan yetersizlikler ve aksamalar geçmişte üniversite sınavına hazırlık aşamasında dershane faktörü ile telafi edilirken, dershanelerin eğitim sisteminden kaldırılması yönünde yapılan çalışmalar alternatif çözümler üretilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu zorunluluktan yola çıkarak Özel Berk Anadolu Lisesi 2014-2015 eğitim yılı başından itibaren müfredat dersleri ile uyumlu olarak bir yandan öğrencilerini üniversite sınavına hazırlarken diğer yandan mesleki ve akademik rehberlik yöntemi yardımıyla hedef/potansiyel/gereksinim faktörleri arasında uyum oluşmasına yönelik çalışmalar başlatmış ve bu anlamda yeni bir eğitim sistemi uygulamasına geçmiştir.

2014 – 2015 eğitim öğretim yılı dâhilinde uygulamaya başladığımız iki aşamalı eğitim sistemimiz ile öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanacak şekilde öğrenme alışkanlıklarını değiştirip ve geliştirmektedir  Bu düzenlemeler kapsamında;

İki aşamalı eğitim modeli ile Geleceğinizi planlayın !

I. Aşama

Öğrenim alışkanlıkları ve Kişisel gelişim

II. Aşama

Üniversite sınavına hazırlık ve Kariyer Planlama