Kültür Branşı Öğretmenleri

Kültür branşı öğretmenlerimiz, öğrencilerini 9 ve 10. yıllarda Akademik Süreç İzleme Sınavlarına (ASİS) uyumlu olarak hazırlar ve Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP) dahilinde öğrencilerle yakından ilgilenir. Öğretmenlerin tüm eğitim materyalleri ve konu içerikleri kendileri tarafından özenle gözden geçirilir, güncellenir ve ders planları her sene okulumuz websitesi’nde yayınlanır. Öğretmenlerimizin tamamı Teknolojik Tahta kullanımı konusunda eğitim almış ve teknolojiyi yakından takip etmektedirler.

9. ve 10. Sınıfta hafta sonu eğitimleri dahilinde gerçekleşen Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP) ile yapılan etüt çalışmaları yine branş hocaları tarafından gerçekleştirilir.

Üniversite Hazırlık Öğretmenleri

Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) öğretmenleri müfredat öğretmenleri ile aynı değildir. Bu öğretmenler 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin haftasonu eğitimleri dahilinde kurgulanan ve Cumartesi Pazar günleri gerçekleşen  Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) içinde verilen derslere girerler. Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS) ile uyumlu bir şekilde konuları  işleyen bu öğretmenler ölçme ve değerlendirme anlamında Konu Kavrama Testleri, Konu Sınama Testleri gibi farklı testler uygularlar.