Pandemi sürecinde psikososyal açıdan etkilenen öğrenciler belirlenip gerekli rehberlik görüşmeleri ve anketler uygulanarak, öğrencilerimizin desteklenmesi için gerekli yönlendirmeler yapılmış, öğrenme veriminin,devamlılığının sağlanması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amacıyla öğrenciler birebir takip edilmiş, velilerle çocukların durumu hakkında düzenli aralıklarla iletişime geçilip “veli-öğrenci-öğretmen” bilgi akışı sağlanmıştır.