YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yükseköğretime geçiş sınavıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saraç, yeni sistemin Türkçe ve Temel Matematiğin merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendirilen, geçmiş senelere göre daha yalın, kolay anlaşılabilir ve kolay yönetilebilir bir sistem haline getirildiğini belirtti.

Sınav sisteminde genel anlamda büyük değişikliklerin yapılmadığı gözlendi. Buna göre öğrenci ve velilerimize, Berk Anadolu Lisesi olarak Yüksek öğretim Kurumları Sınavı’na, güçlü eğitim kadromuz, zengin ve sınav odaklı yayınlarımızla hazır olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz.

Üniversiteye geçiş sistemindeki yenilikler şu şekildedir:

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT); 23 Haziran 2018 Cumartesi Sabahı
 • İkinci Oturum ; 24 Haziran 2018 Pazar Sabahı
 • Yabancı Dil Sınavı ; 24 Haziran 2018 Pazar Öğleden Sonra tarihlerinde yapılacaktır.

 

Üniversite geçişte 2 Basamaklı sistem uygulanacaktır.

 • OTURUM: TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)( sözel ve sayısal becerilerin ölçülmesi amaçlanmıştır)
 • TYT sınavı, Cumartesi sabah oturumunda gerçekleştirilecektir.
 • Sınavda 40 adet Türkçe, 20 Adet Sosyal Bilimler, 40 adet Matematik, 20 adet Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır.
 • Sınav süresi 135 dakikadır.
 • Sınavda sınav sorularının yer aldığı bir tane kitapçık verilecektir.
 • Bu sınavda adayın, muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı, sözel ve sayısal becerileri ölçülecektir.
 • Sorular, MEB ortak müfredatına dayalıdır.
 • Yüksek Öğretim Kurumlarına girmek isteyen her adayın TYT’ye girme zorunluluğu vardır.

 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ

 • 40 Türkçe Sorusu
 • 20 Sosyal Bilimler Sorusu
  • Coğrafya 5 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru
  • Felsefe 5 soru
  • Tarih 5 soru
  • 40 Temel Matematik Sorusu
 • 20 Fen Bilimleri Sorusu
 • Biyoloji 6 soru
 • Fizik 7 soru
 • Kimya 7 soru
 1. OTURUM

İkinci oturum 4 testten oluşmakta olup soru dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1  (Tarih-1, Coğrafya-1) 40 adet soru,
Sosyal Bilimler-2 ( Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) 40 adet soru,
Matematik 40 adet soru

Fen Bilimleri 40 adet soru

 • İkinci oturum Pazar günü sabah oturumunda yapılacaktır.
 • Sorular MEB müfredatı çerçevesinde bilgiye dayalı sorular olacaktır.
 • Sınav süresi 180 dakikadır.
 • Sınavda sınav sorularının yer aldığı bir tane kitapçık verilecektir.

İKİNCİ OTURUMDAKİ TESTLERİN İÇERİĞİ VE SORU SAYILARI

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

Tarih -1: 10 soru

Coğrafya-1: soru

Toplam 40 soru

Matematik

Toplam 40 soru

Sosyal Bilimler-2

Tarih-2: 11 soru

Coğrafya-2: 11 soru

Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji): 12 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: soru

Toplam 40 soru

Fen Bilimleri

Fizik: 14 soru

Kimya:  13 soru

Biyoloji: 13 soru

Toplam 40 soru

 

İKİNCİ OTURUMDAKİ TESTLERİN PUAN AĞIRLIKLARI

Sözel Puan Türünde

Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 (Tarih 1, Coğrafya 1) testinin ağırlığı %50
Sosyal Bilimler–2 (Tarih 2, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü) testinin ağırlığı %50

 

Sayısal Puan Türünde

Matematik testinin ağırlığı %50
Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50

 

Eşit Ağırlık Puan Türünde

Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 (Tarih 1, Coğrafya 1)   testinin ağırlığı %50

Matematik testinin ağırlığı %50

YERLEŞTİRME

Ön Lisans Programlarında—–> TYT Puanı 

Temel Yeterlilik Puanı (TYT Puanı)

Lisans Programlarında—–> 4 Puan Türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil)

 • Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanları hesaplanırken TYT’nin etkisi %40 olacaktır.

Sözel: ( Temel Yeterlilik Testi %40) + ( Sözel Test %60)

Sayısal: (Temel Yeterlilik Testi %40) + ( Sayısal Test %60)

Eşit Ağırlık : (Temel Yeterlilik %40) + (Eşit Ağırlık Testi %60)

Dil: (Temel Yeterlilik %40) + (Yabancı Dil Testi %60)

 • Adaylar TYT sınavından 150 puan barajını aşmaları durumunda ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
 • Adayların TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanlarından en az birinden 180 ve üzeri puan aldıkları takdirde ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarını tercih edebilecektir.
 • TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar bir sonraki sene de istedikleri takdirde puanlarını kullanabileceklerdir.
 • Belli programlar için başarı sıralaması şartı aynen devam edecektir.( Tıp, Mühendislik, Hukuk vb..)
 • Özel yetenekle öğrenci alan programlar için baraj puanı geçen seneyle aynı tutulmuştur( TYT puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarına tercih edebileceklerdir)
 • Ortaöğretim (OBP) hesaplaması aynen devam edecektir.
 • Meslek Lisesi mezunlarının geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edilecektir.
 • Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulamasına aynen devam edilecektir.
 • Yabancı Dil Sınavı Pazar günü öğleden sonraki oturumda yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavı 80 sorudan oluşmaktadır.