Berk Anadolu Lisesi’nde ders programlarının haricinde öğrencilerin sportif alanlarda gelişimlerini sağlayabilecekleri, sportif kulüp çalışmaları yapılır.

Spor, çocuğun kendi yeteneklerinden haberdar olmasına ve onları başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verir. Özellikle takım sporları, öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur.

Futbol Kulübü

Futbol kulübümüz öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Futbol kulübü faaliyetleri ile öğrencilere futbolun incelikleri öğretilirken; onları iyi bireyler olarak yetiştirmek ve özgüvenlerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Berk Hazırlık Lisesi Futbol Kulübü, futbol sporunun öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir sosyalleşme tecrübesi olduğu fikri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübü öğrencilerimiz; okul ve kulüp etkinlik saatlerinin dışında da, koç öğretmenlerinin bilgisi ve denetiminde antrenmanlarını sürdürürler. Yıl boyunca son derece disiplinli ve çok kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen bu çalışmalar sonunda ilçe, il, ve ülke bazındaki müsabakalarda okulumuzu temsil ederler.

Voleybol Kulübü

Okulumuzdaki sportif disiplin çalışmaları, farklı eğitsel kulüp etkinlikleri kapsamında planlanır. Spor alanında kurulmuş kulüplerimizden biri de voleybol kulübüdür. Kulübe seçilmiş olan öğrencilerimizin; fiziksel gelişimleri, sağlık durumları, beslenme biçimleri, yaşama alışkanlıkları, gerek okul idaresince gerekse koç öğretmenleri tarafından yakın takibe alınır.

Voleybol Kulübümüz, ilçe, il ve ülke geneli düzeyindeki müsabakalarda okulumuzu temsil etmek üzere, son derece disiplinli bir biçimde çalışmalarını sürdürürler.

Özel Şartlar:

Spor Kulüplerine katılan öğrencilerimizin, en az spor kulüplerinde sergiledikleri başarılar kadar, akademik alanda da başarılı olmaları zorunludur. Sportif Kulüp çalışmalarına katılacak öğrenciler gerekli malzemeleri kendileri sağlamakla yükümlüdür.