Değerler Eğitimi kapsamında Aralık ayında üzerinde durulan olan değerimiz İstikrarlı Olmaktır. İstikrar, karar ve sebat üzere olmak karar kılmak anlamlarına gelir.

İstikrarlı olmanın ‘Öz disiplin’ ile sıkı sıkıya bir ilişkisi vardır. Ancak bu özelliği kazanmış olan bireyler kararlarını özgür iradeleriyle alıp bu kararları istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmek için mücadele ederler.

Özdisiplin konusunda, 1960 yıllarında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel bir çalışmada 4 yaşındaki çocuklara bir araştırmacı tarafından lokum benzeri şekerler sunulmuş, ancak bir süre beklerlerse -sadece bekleyebilen çocuklara- bu şekerlerden iki tane verileceği söylenmiştir. Çalışmanın sonucu 15-20 dakika kadar bekleyebilen çocukların öz disiplin yetkinlik ve becerilerinin yüksek olduğunu gösterecektir. Bu çalışmaya katılan çocukların ancak 1/3 ü bekleyebilmiş ve ikinci şekeri almaya hak kazanabilmişlerdir. Çalışmanın ikinci aşamasında her iki grupta yer alan çocuklar liseden mezun olduklarında tekrar izlenmiş ve ortaya önemli farkların çıktığı görülmüştür. Sonuçlara göre, bekleyen çocukların daha olumlu, iç motivasyonu daha yüksek, daha amaca yönelik ve kararlı davranışlar sergiledikleri saptanırken, beklemeyenlerin sorunlu, inatçı, kararsız, özgüveni zayıf, güven vermeyen kişiler oldukları ve halen hazzı erteleme becerisini geliştiremedikleri saptanmıştır. Beklemeyen çocuklar ayrıca Amerika’da, bizdeki yükseköğretime geçiş sınavlarına benzer olarak uygulanan SAT sınavlarında önemli bir farkla daha az başarılı olmuşlar, evlilik, meslek seçimi, gelir düzeyi ve sağlık gibi hayati önem taşıyan konularda başarısız olmaya devam etmişlerdir.

Öz disiplin, bir insanın duygularını, isteklerini, içgüdülerini ve davranışlarını kontrol etme becerisidir. Öz disipline sahip olmak, bir şeye karar verip onu uygulamaya koymak ve yolunuza çıkan herhangi bir engele, rahatsızlık hissine rağmen devam edebilmek demektir. Öz disiplin olmadan hiçbir başarı elde edilemez. Kendinize olan inancınız ve azminiz her şeyin kapısını açan anahtardır ve insanlar arasında fark yaratmanızı sağlayacak en önemli faktörden biridir. Bir kişide işini iyi yapma azim, kararlılığı ve sabrı varsa, sonucun başarısız olma ihtimali çok düşüktür.  

İnsanları birbirlerinden farklı kılan en önemli özellik, yani -bazıları sıradanlık batağına saplanırken, diğerlerinin koyduğu her hedefe ulaşmasını sağlayan anahtar- yetenek, okulda verilen eğitim, ya da salt zekâ değil, öz disiplindir. Öz disiplinle her şey mümkündür. Eğer öz disiplin yoksa en basit hedef bile imkânsız bir hayal gibi görünür.

İstikrar, kişinin günlük hayatında da vazgeçilmez bir yere sahiptir. Israr ve istikrar başarıyı getiren en önemli iki âmildir.Her kim olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın istikrar bir gün ona başarıyı getirecektir. Büyük filozof ve doktor İbn Sînâ’nın başından geçenler buna güzel bir misal teşkil eder. Küçük yaşta tahsile gider. Fakat bir türlü yapamaz, dersler ağır gelir ve eğitimine son vererek o beldeyi terk eder. Yolda bir kuyuya rastgelir. Kuyudan su çekmek istediğinde kuyunun başında bir şeyi farkeder. İp kuyunun ağzındaki taşı sürte sürte oymuştur. Kendi kendine: “Ben bu kadar ısrarcı ve sabırlı olamadım. Bir ip parçası bile sürte sürte taşı oyuyor. Ben de çok çalışırsam zamanla bu ilmin üstesinden gelirim” der ve döner tahsiline ısrarla, istikrarla devam eder. Neticesi ortada.. asırlara meydan okuyan dünyanın en büyük doktorlarından biri olur.

Hayatınızda öyle günler vardır ki sabah uyandığınızda bir bakarsınız hiçbir şey olmasını umduğunuz gibi gerçekleşmiyor… İşte o zamanlarda her şeyin daha iyi olacağını kendinize söylemeniz gerekir. İnsanların sizi hayal kırıklığına uğrattığı ve moralinizi bozduğu zamanlar da olabilir. Fakat, bu zamanlarda da kendi fikirlerinize ve değerlendirmelerinize güvenmeniz gerektiğini hatırlamalı, kendinize inanmaya devam etmeli ve hayata odaklanmalısınız. Belki karşınıza katlanmanız gereken güçlükler çıkacak ve hayatınızda bir takım şeyleri değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bunları kabul edip etmemek size kalmış… Kendinizi sürekli olarak sizin için doğru olduğunu hissettiğiniz yöne çevirin. Bu bazen kolay olmayacaktır. Ama zor durumları aşabildiğinizde kendinizi eskisinden çok daha güçlü hissedeceksiniz. İşte bu yüzden, korkularla, beklenmeyen sorumluluklarla dolu günler kapınızı çaldığında kendinize inanmanın önemini ve istediğiniz hayatı gerçekleştirmenin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlayın. Çünkü bütün değişiklikler ve zorluklar sizin kendiniz için gerçekten önemli olan hedefleri sorgulayabilmeniz ve önceliklerinizi belirleyebilmeniz için vardır.

Başarıya ulaşmak, azim, sabır, kararlılık ve ümit ister.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARIMIZDAN BİR KAÇ ÖRNEK ;

istikrar

istikrar

istikrar ile ilgili güzel sözler

istikrar ne demektir

istikrar nedir_1

istikrar nedir 2

istikrar – şiir

istikrarlı gelişim

istikrarlı olmak