Değerler Eğitimi kapsamında liselerde Eylül – Ekim ayı içerisinde üzerinde durulan değerimiz “Erdemli Olmak”tır. Erdem nedir? İnsanın erdemi, aklı en yüksek düzeyde kullanmasından ve geliştirmesinden oluşur. Günümüzde erdem,  toplum tarafından kabul edilen güzel davranışların benimsenmesi ve hayatın her alanında, her zaman uygulanmasıdır. Yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, bilgi sahibi olmak, güvenilir olmak, onurlu olmak, kararlılık, tutarlılık, cesaret, ölçülü ve dengeli olmak, kendini bilmek gibi toplum tarafından kabul edilen doğru, güzel, iyi davranış kalıplarının benimsenmesi ve ona uygun davranılmasıdır. Erdem, kişiyi doğru hareket etmeye yönelten değerler toplamıdır.

Erdemli insan, “güzel insan”dır. Toplumda değer verilen aydın insanlardır. Başkalarına yardım eden, onlar için yaşayan ve toplumu aydınlatan insanlardır.

Erdemli insan, yanlışın peşinden gitmeyen, doğruyu savunan, haksızlıklara karşı duran, zayıfı –güçsüzü-  koruyan, iyiliği benimseyen iyi huylu insandır. Erdemli insan; davranışları ve sözleriyle kendini gösterir ve farkına vardığında kendini kötü duruma düşürecek, utandıracak bir hareket yapmaz. Erdemli insan, iki yüzlü değildir; riyakarlıktan uzak, kendisiyle tutarlı, özü sözü bir,  insanlara yol gösteren; örnek davranışlar sergileyen kişidir. Bu özelliklerin toplumca benimsenmesi ve uygulanmasında rol model olarak etkili olur.

Erdem ile mutluluk arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Erdemli insanlar mutludur. Çünkü yaşamları boyunca doğru, dürüst, tutarlı, adil, namuslu bir hayat sürmüşlerdir. Hayatlarını alın teriyle kazanmış, kimsenin hakkına göz dikmemişlerdir. Birlikte yaşadığımız topluma, çevreye ve olaylara karşı daha hassas ve duyarlı olmuş, birleştirici rol oynamışlardır.

Eğitimin en önemli görevlerinin başında bilgili, donanımlı, üretken, yapıcı, dürüst ve erdemli insanlar yetiştirmek gelmektedir. Erdemli insan düşünen, araştıran, devamlı ileriye bakan, doğruluk, adalet, eşitlik, gibi olumlu özellikleri barındıran birisidir.

ERDEM ile ilgili özlü sözler:

 “Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; Cumhuriyet erdemdir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

 “Toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç kalmalı. Hayatı sende bulmalı” Can Yücel

 “Onur, erdemin armağanıdır.   Çiçero

 “Insanlar eşittir; doğum değil, erdemdir farkı yaratan.”  Voltaire

 “Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle mücadele, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istektir.”   Goethe

 “Erdem akla uygun davranmaktır.”   Spinoza

 “Erdemin ödülü, yine erdemdir.” Emerson

 “Sağlam ve mutlu bir hayata, sadece erdemlilik yolundan gidilebilir.” Juvenal

 “Şeref ve fazilet, ruhun süsüdür; bunların olmadığı beden güzel görünmez.” Cervantes

 ” Erdem, iyi olanı elde etme gücüdür.” Platon

 “Allah katında ölçülü olmak, erdemdir.” Origenes

 Çocuklarınıza erdemi öğretin, insanı ancak o mutlu eder.” Beethoven

 “Erdem, güzel ile iyi olanın uyum sağlamasıdır.” Shaftebury

 ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARIMIZDAN BİR KAÇ ÖRNEK ;

Erdem kelimesine ilişkin sözler

Erdem Nedir ?

Erdem ile alakalı pano çalışması

Erdem ile alakalı pano çalışması 2

Erdemli Düşünmek pano çalışması

erdem ve dürüstlük

Erdem ve Eğitim

Erdemli İnsan Afiş Çalışması

Erdemli İnsan

Erdemli İnsan Çalışması

Erdemli insan Nasıl Olur

Erdemli İnsan Nedir

Erdemli Olmak

Erdemli Olmak Şiir

Erdemli Toplum

Erdemlilik Sözleri

Erdemliliğin Prensesi – Şiir

Kişilik